MARABUT Sp z.o.o   |   ul.Przemysłowa 10 32-070 Czernichów, Polska   |   +48 12 270 24 24   |   ski@marabut.pl

Lina stalowa ocynkowana 10mm

Lina stalowa ocynkowana 100 m, występuje jak konstrukcja nośna w systemach zabezpieczeń TYP A. Wraz z ogniwami zatrzaskowymi oraz liną PE tworzy naciąg dla siatki wyłapującej